Akvareller och olja med motiv från Grekland, Cypern och Kreta

 

 ...................

Svensk-Grekiska Sällskapet är den äldsta svensk-grekiska föreningen i Sverige. Den bildades i syfte att bl a sända sjukvårdsmaterial till Grekland under andra världskriget. Innan Sällskapet bildades företogs en stor insamling, den s k Greklandsinsamlingen, för att hjälpa Röda Korset i Grekland. 


Sällskapet stiftades den 14 maj 1941 i Stockholm. Dess förste ordförande blev professor Martin P:son Nilsson, en kultfigur bland antikvetare och andra. Sällskapets förste sekreterare var docent Alfred Westholm, en av arkeologerna i den legendariska Svenska Cypernexpeditionen som bedrev utgrävningar på Cypern 1927-1931. 

 

Svensk-Grekiska Sällskapet är enligt stadgarna en obunden förening för ”kulturellt närmande mellan Grekland och Sverige. Sällskapets syfte är att arbeta för fördjupade förbindelser mellan Sverige och Grekland.” Vidare skall man ”verka för kontakt mellan svenskar och greker” samt ”uppmuntra till ett ömsesidigt utbyte av vetenskapliga, litterära, idrottsliga samt tekniska och  kommersiella impulser länderna emellan.”

 

Akvareller och olja med motiv från Grekland, Cypern och Kreta

Hästar, Keramik och Snö

Vi ställer ut i Konsthallen, Köpmanbrinken 2 i Gamla Stan.

Utställningen pågår 25/5 – 7/6 2018, kl. 14 - 18

Marie-Louise Winbladh, måleri (gör Sällskapets hemsida)

(http://cypernochkreta.dinstudio.se)

Larissa Kachintseva, keramik (https://www.larissa.work/)

Karin Levander, måleri

Galleriet ligger i en backe nära skulpturgruppen med S.t Göran och draken, ovanför Österlånggatan.

.............

Horses, Pottery, Snow

Exhibition in Old Town, Stockholm, Konsthallen, Köpmanbrinken 2.

Open until 7/6 2018, 14 - 18 p.m.
Welcome!
Especially if you like horses...

Larissa Kachintseva, ceramics 

(https://www.larissa.work/)

Karin Levander, painting

Marie-Louise Winbladh, watercolour and oil 
(
http://cypernochkreta.dinstudio.se)